Konsulter & medarbetare

Konsult management

E-post:

Telefon:

Lone är övertygad om att människor och organisationer alltid kan utvecklas, och hennes vision är att hjälpa så många så möjligt att leva i linje med sina värderingar och att uppnå sin fulla potential. Hon har egen chefserfarenhet som både affärs- och marknadschef från företag både i Sverige och internationellt.

Läs mer »

E-post:

Telefon:

Sofia har sitt konsultfokus på process management. Hon har gedigen erfarenhet av att analysera och förbättra processer. Sofia arbetar nära er som kund och erbjuder uppdrag med inriktning på projektledning inom regelefterlevnad. Detta innebär bland annat analys och kartläggning av processer, upprättande av arbetsrutiner, information och utbildning samt kontroll. Hon vet värdet av att vara proaktiv och informerar och involverar alltid tidigt i processen. På så sätt förbättras flödet och risken för merkostnader och onödiga administrativa pålagor.

Läs mer »

Konsult management

E-post:

Telefon:

Maria Eliason är processledare, coach och utbildare. Hon brinner för att ta tillvara på den kompetens och drivkraft som finns i organisationer genom att skapa tydlighet, delaktighet och kreativitet i såväl ledningsgrupper, styrelser samt arbetsgrupper.

Läs mer »

Konsult management

E-post: jorgen.forslund@goalenvision.se

Telefon:

Jörgen Forslund har sitt konsultfokus inom målstyrning och strategisk planering, ledningsstöd åt små och medelstora företag, processdokumentation i verksamhetssystem samt rådgivning och stöd vid processmodellering. Han har 20 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser.

Läs mer »

Konsult management

E-post:

Telefon:

Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av strategisk kompetensutveckling och coachande ledarskap. Hon utvecklar och producerar utbildningar för chefer och medarbetare kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer »

Management konsult

E-post:

Telefon:

Sylvia Martinsson hjälper företag med strategi- och förändringsprojekt för att möta morgondagens förväntningar från medarbetare och kunder. Hon har sitt konsultfokus inom affärsstrategi, målstyrning, digital strategi, team- och ledarutveckling. Sylvia jobbar både med stora och små företag och har en gedigen bakgrund som ledare och konsult inom marknadsföring och HR. Hon vet vad som krävs av ledarskapet och kommunikationen för att nå framgång både på kund- och kompetensmarknaden.

Läs mer »

Verksamhetskonsult

E-post:

Telefon:

Micael Rönntoft har de senaste 20 åren arbetat som verksamhetskonsult med utbildning, utvecklat företag och organisationer och är aktiv som mentor. Som Senior Advisor och i sin konsultroll är Micael alltid väl påläst och insatt i det aktuella företagets affärer, han är strategisk och passar väl i ledningsgruppsarbete och i att ta fram affärsplaner samt att utveckla företag och organisationer. Han har också coachat många VDar och ledningsgrupper i det strategiska arbetet.

Läs mer »

Konsult

E-post: charlotte.sehlse@goalenvision.com

Telefon:

Charlotte Sehlse har en gedigen bakgrund från olika branscher och företag där intresset för ledarskap och gruppdynamik och dess betydelse för framgång alltid funnits med som en röd tråd.

Läs mer »