Målbildsworkshop med GoalEnvisionmetoden

Rivstarta arbetet i ledningsgruppen med GoalEnvision!

 

Med GoalEnvision får ni en gemensam bild av ert önskade läge. Ni får mätbara mål och tydlig rollfördelning. Modellen hjälper er fatta rätt beslut i varje läge, och ni får rätt saker gjorda i rätt ordning.

 

1: Workshop om era mål

Vi genomför tillsammans en övning som hjälper er identifiera mål och förutsättningar för att lyckas. Övningen tar 2–3 timmar och deltagarna är de ansvariga för respektive område.

 

2: Utarbetande av målbild

Vi tar fram ett förslag på målbild med mätbara mål fördelat på 5 områden. Efter svar och diskussioner från den första workshopen identifierar vi mål, nyckeltal och förutsättningar för er strategiska plan

 

3: Workshop om er målbild

Tillsammans går vi igenom målbilden och justerar den tillsammans med er. Detta sker i en workshop som tar ca 2 timmar. Deltagarna är desamma som vid första målbilden. Ansvariga för resp. område beslutas och den nya ledningsgruppen sätts samman.

 

4: Ledningsmöte ”The Right Way”

Vi är med och leder ert första ledningsmöte med GoalEnvision.

 

 

Pris: 14 500 kr ex moms

 

Abonnemang GoalEnvision 295 kr per ledningsmedlem (50% första 6 månaderna)