Charlotte Sehlse

Konsult

Charlotte Sehlse har en gedigen bakgrund från olika branscher och företag där intresset för ledarskap och gruppdynamik och dess betydelse för framgång alltid funnits med som en röd tråd.

Hon har arbetat som ekonomichef, konsultchef, VD, interimschef och projektledare. Hon har även varit anställd som konsult och arbetat mycket med styrmodeller och förändringsprojekt. Charlotte har ledningsgruppserfarenhet från företag inom IT, utbildning, logistik och upplevelseindustrin. Stora företag såväl som mindre tillväxtföretag. Hennes akademiska bakgrund består i en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm samt ett antal påbyggnadsutbildningar inom beteendevetenskap och grupputveckling.

Charlotte är certifierad inom:

  • DISC analyser (IPU)
  • EQ analyser (IPU)
  • GDQ – Susan Wheelans grupputvecklingsmetodik
  • Team Pro
  • Team Evaluator
  • Belbin Teamskills
  • MBTI – Myers Briggs Type Indicator
  • EXMI Management Consultant
« Tillbaka till alla konsulter och medarbetare
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.