Jörgen Forslund

Konsult management

Jörgen Forslund har sitt konsultfokus inom målstyrning och strategisk planering, ledningsstöd åt små och medelstora företag, processdokumentation i verksamhetssystem samt rådgivning och stöd vid processmodellering.
Han har 20 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser.

I sin konsultroll har Jörgen mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Här utgör Jörgen ledningsstöd och strategisk rådgivare. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.
I regelstyrda verksamheter så som finansiella verksamheter och verksamheter inom vård och omsorg har Jörgen byggt åtskilliga lednings- och verksamhetssystem som stödjer dessa i regelefterlevnad och kvalitativa leveranser.

« Tillbaka till alla konsulter och medarbetare
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.