Micael Rönntoft

Verksamhetskonsult

Micael Rönntoft har de senaste 20 åren arbetat som verksamhetskonsult med utbildning, utvecklat företag och organisationer och är aktiv som mentor.

Som Senior Advisor och i sin konsultroll är Micael alltid väl påläst och insatt i det aktuella företagets affärer, han är strategisk och passar väl i ledningsgruppsarbete och i att ta fram affärsplaner samt att utveckla företag och organisationer. Han har också coachat många VDar och ledningsgrupper i det strategiska arbetet.

Han har lång erfarenhet av att utbilda i affärsmannaskap och ledarskap på flera nivåer, har utbildat fler än tretusen personer i Europa och även skapat och driver flera interna Businesschools , håller utbildningar och seminarier på både svenska och engelska.

Som projektledare med erfarenhet av flera utvecklingsprojekt och EU projekt kan han ta på sig rollen som projektledare och processledare, i processledarrollen får ni en kreativ och inspirerande ledare som hanterar processer med olika deltagare och skapar kreativa miljöer för samverkan, utbyten och utveckling.

Mentorskap är något som Micael brinner extra mycket för och har även skrivit en bok i ämnet, förutom att agera mentor så har Micael även skapat flera interna mentorprogram åt företag.

« Tillbaka till alla konsulter och medarbetare
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.