Milla Jonsson

Konsult management

Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av strategisk kompetensutveckling och coachande ledarskap. Hon utvecklar och producerar utbildningar för chefer och medarbetare kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete. Hennes specialområden ligger inom ledarskapsutveckling, arbetsrätt och arbetsmiljörätt, kollektivavtal, förhandling, medling och utredning.

Milla är en god kommunikatör med starkt målfokus som utgår från både organisationens och medarbetarnas behov för framtida utveckling. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring arbetsmiljöfrågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

« Tillbaka till alla konsulter och medarbetare
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.