Sofia Dahlberg

Sofia har sitt konsultfokus på process management. Hon har gedigen erfarenhet av att analysera och förbättra processer. Hon arbetar nära er som kund och erbjuder uppdrag med inriktning på projektledning inom regelefterlevnad. Detta innebär bland annat analys och kartläggning av processer, upprättande av arbetsrutiner, information och utbildning samt kontroll. Hon vet värdet av att vara proaktiv och informerar och involverar alltid tidigt i processen. På så sätt förbättras flödet och risken för merkostnader och onödiga administrativa pålagor.

Sofia Dahlberg har en bakgrund som momsspecialist. I konsultrollen har hon erfarenhet att arbeta med bolag inom olika branscher och storlekar. Hon har erfarenhet av förbättringsarbete inom Lean, att hålla utbildningar, att upprätta instruktioner och arbetsrutiner samt kontroll. Hennes akademiska bakgrund består bland annat av en jurist- samt en ekonomexamen med HR inriktning.

Som person är Sofia proaktiv, positiv, tydlig, engagerad och nyfiken och hon brinner för att hjälpa människor att utvecklas.

« Tillbaka till alla konsulter och medarbetare
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.