Affärsstrategi

Har du sett över er affärsstrategi?

Strategiutveckling måste utgå ifrån kundernas behov. Målen måste sättas i syfte att hjälpa er uppnå och förverkliga er strategi. Målen och kunden är därmed grunden för ett bra resultat. GoalEnvisions konsulter och modell utgår ifrån vad vi kallar den perfekta kunden och den strategiska målbilden när vi hjälper våra kunder att formulera eller vässa sin affärsstrategi.

Centralt och viktigt är att inte blanda ihop de ekonomiska målen med affärsstrategin vilket görs alltför ofta. De ekonomiska målen sätts normalt av styrelsen och sedan skall den verkställande ledningen se till att de uppnås. Affärsstrategin skall tala om hur man ska nå målet och hur jobbet ska utföras.

Allt som oftast nu för tiden ändras förutsättningarna på marknaden och/eller inom organisationen och förändring av strategin måste ske. Kritiska frågor måste ställas: Hur når vi målen, hur lång tid tar det, hur ska vårt erbjudande paketeras, vad är rätt prismodell, har vi en rätt kompetens och organisation för uppgiften? o.s.v.

Vår beprövade metodik och våra konsulter med spjutspetskompetens inom området hjälper er med att vässa er strategi eller att formulera den från början.

GoalEnvisionmodellen

Vår modell och metod möjliggör för oss att leverera marknadens absolut mest tids- och kostnadseffektiva konsulttjänster inom området.

  GoalEnvision modellen hjälper er att:

  • Ta reda på vad de kunderna behöver och vill betala för
  • Skapa tydlig koppling mellan affärsstrategi och uppsatta mål.
  • Visa bolagets färdriktning och hållplatserna under resans gång.
  • Vara systematiska och låta strategin genomsyra alla delar av företaget.
  • Kommunicera Affärsplanen och underlätta förståelsen i hela företaget
  • Tydligt prioritera och tidssätta åtgärder

Vill du ändra er affärsstrategi? Hör av dig.

    Behöver ni konsulter med hög kompetens?