Vi ökar ert bolagsvärde

Vill ni att ert företag skall vara lönsamt, växande och hållbart? Då ska ni kontakta oss.

Vi skapar verklig nytta

Vi älskar att vara konsulter och brinner för våra kunders utmaningar. Tillsammans skapar vi verklig nytta som syns på sista raden.

Bättre samarbete och högre engagemang

Med verkningsfulla energigivande work-shops med noga utvalda verktyg som matchar ert behov, hjälper vi er skapa framgångsrika team.

Proffsigare ledningsgruppsarbete

Med vår ledningsgruppsutveckling blir ledningsgruppens uppgift och roll tydlig och samarbete och relationer förbättras. Ni får förnyad energi och motivation att nå era mål och förbättra och utveckla företaget.

Högre lönsamhet med bättre ledarskap

Genom att sätt fokus på kundnyttan och medarbetarnyttan ser ni till att göra rätt saker och med rätt prioritering. Nöjda kunder som uppskattar det ni gör och medarbetare som stannar kvar och hjälper er att utveckla affären och processerna.

Ur artikelbanken
  • Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer, klara motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv. Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att......

  • Alla team blir inte framgångsrika. Några exempel på orsaker till ineffektivitet eller rent av misslyckande är Otydliga normer och spelregler Bristande resurser Stor omsättning av medlemmar i teamet Otydligt mål och uppdrag Bristande planering Personliga konflikter Ineffektiva möten Otydligt ledarskap Oförmåga att fatta beslut Är......

  • Att sätta upp bra och tydliga mål uppfattas av vissa som ganska svårt. För att lyckas måste man ha kunskaper om hur mål bör formuleras, och ha förstående för hur medarbetarna påverkas av målen. Vi ska därför i denna och några kommande artiklar titta närmare......

Våra konsulter

Här kan du läsa mer om våra konsulter och experter och se vilken nytta de skulle kunna göra er för er

Om oss

Vi stödjer, stärker och utbildar ledare och ledningsgrupper i deras strävan att nå sina mål och bygga sina verksamheter. Vi har lång erfarenhet och vet var de vanliga fallgroparna i företagandet ligger.