Vi ökar ert bolagsvärde

Vi har hjälpt hundratals företag med deras utmaningar. Vi har samlat på oss kunskap och metoder som effektivt hjälper er starta och driva ett framgångsrikt företag

Vi skapar bestående värde

Vårt arbetssätt är konkret och jordnära och ger resultat. Vi arbetar utifrån ett unikt koncept som bygger på forskning och insikter och kunskap från 20 års erfarenhet.

Engage

Bättre samarbete och högre engagemang

Med verkningsfulla energigivande work-shops med noga utvalda verktyg som matchar ert behov, hjälper vi er skapa framgångsrika team.

pepople hands (1)

Proffsigare ledningsgruppsarbete

Med vår ledningsgruppsutveckling blir ledningsgruppens uppgift och roll tydlig och samarbete och relationer förbättras. Ni får förnyad energi och motivation att nå era mål och förbättra och utveckla företaget.

Finances-girl

Högre lönsamhet

Genom att sätt fokus på kundnyttan  ser ni till att göra rätt saker och med rätt prioritering. Nöjda kunder som uppskattar det ni gör och medarbetare som stannar kvar och hjälper er att utveckla affären.

lamp

Affärsidé och vision

En vision beskriver syftet med verksamheten, den ska svara på varför företaget/organisationen finns och vad ni vill bidra med. En välformulerad affärsidé och vision är en fantastisk hjälp för att motivera och engagera alla i företaget och sätta fart mot målen.

Behöver du hjälp eller bollplank så finns vi här för er.

checklist

Ägardirektiv

Skapa ordning och reda och underlätta framgång och tillväxt med ett ägardirektiv

Behöver du en mall för ägardirektiv? Ett ägardirektiv är ett mycket viktigt dokument som beskriver ägarnas syfte och vilja med bolaget. Eftersom det  ligger till grund för den strategiska planen som styrelse och VD tar fram och arbetar efter är det oumbärligt för samsyn och fokus.

Puzzle_Growth targets

Ledningssystem

Ökad kvalitet och effektivitet. Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet. Det fungerar som ett verktyg för ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Ur artikelbanken
  • Alla team blir inte framgångsrika. Några exempel på orsaker till ineffektivitet eller rent av misslyckande är Otydliga normer och spelregler Bristande resurser Stor omsättning av medlemmar i teamet Otydligt mål och uppdrag Bristande planering Personliga konflikter Ineffektiva möten Otydligt ledarskap Oförmåga att fatta beslut Är......

  • Att sätta upp bra och tydliga mål uppfattas av vissa som ganska svårt. För att lyckas måste man ha kunskaper om hur mål bör formuleras, och ha förstående för hur medarbetarna påverkas av målen. Vi ska därför i denna och några kommande artiklar titta närmare......

  • Vanligt är att man börjar i ”fel” ände i sin teamutveckling. Eller, i värsta fall, lägger ner mycket tid och pengar på teambuilding utan att det egentligen är ett team man har att göra med! Vill ni undvika att hamna i den onödiga och kostsamma......

Om oss

Vi stödjer, stärker och utbildar ledare och ledningsgrupper i deras strävan att nå sina mål och bygga sina verksamheter.