Målstyrning

Målstyrning

Att sätta mål och följa upp mål är en förutsättning för att genomföra affärsstrategin och en grundbult i ledarskap. Att tänka framåt och att sätta och kommunicera vision och mål är omistliga ingredienser i ett framgångsrikt ledarskap.

Målklarhet ger motivation

Energin ökar när målet är tydligt och man förstår varför. Det bästa sättet att skapa motivation och engagemang är att i ett tidigt stadium skapa delaktighet i målen och motiven bakom.

När du har medarbetare som ”vet vart och vill dit” då har du ett vinnande lag. Vi har många gånger under årens lopp ställt oss frågan om bristande resultat beror på låg motivation eller på otydliga mål. Vi påstår att det är oftast avsaknad av tydlighet kring mål som man vinner mest på att prioritera.

Frågorna alla ställer sig

Frågorna alla vill ha svar på är ofta desamma som vi ofta som barn ställde oss när från baksätet i bilen: Vart är vi på väg? När är vi framme? Hur vet vi att vi närmar oss? Hur vet vi när vi är där? Kommer vi någonsin fram?

Målet och syftet med MÅLSTYRNING är att få alla att motiverat dra åt samma håll och göra rätt saker. Arbetet blir effektivare roligare och ni ökar företagets lönsamhet. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa VD och ledningsgrupper att bryta ned visioner och strategier till handfasta operativa mål som engagerar och motiverar medarbetare.

Rivstarta arbetet nu!

Vi har 20 års erfarenhet av att hjälpa ledare utveckla sin målstyrning och genomföra sin strategi. Vår unika egenutvecklade modell med tillhörande systemstöd baseras på många års dokumenterat praktiskt arbete med ledningsgrupper i små och medelstora företag, samt akademisk förankring i forskning.

Vi har hjälpt ett stort antal företag och organisationer att etablera och utveckla sin målstyrning.  Vi tillför den metodik och rådgivning som behövs för att hjälpa organisationer nå sina kort- och långsiktiga mål med bestående resultat och kvalitet.

Vi anpassar vår konsultinsats efter er verklighet.

Vi kan kopplingen mellan ledarskap, styrning, strategi och ekonomi.

Därför har vi har utvecklat en modell och ett systemstöd som pedagogiskt och mycket effektivt för över den kunskapen till er. Vi hjälper er att beskriva er målbild, identifiera de riktiga nyckeltalen, inventera vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att ni skall nå målen samt sist men inte minst, tilldela ansvar och uppgifter så att saker och ting verkligen händer.

Nyttan för er organisation:

  • Frigjord tid att ägna er åt affärsmöjligheterna
  • Ökad förmåga att attrahera och behålla kompetens
  • Minskad stress
  • Bättre samarbete
  • Ökat resultat och bolagsvärde

GoalEnvision TM

GoalEnvision är en effektiv modell för att beskriva sina affärsmål och säkerställa att de nås. Affärsplanering för en ny tid. En tid då vi inte längre hinner eller vill producera affärsplaner på 50 sidor som ofta hamnar i en låda. Samtliga mål och begrepp i modellen är direkt tillämpliga i den operativa verksamheten.

GoalEnvision-modellen utgår, i likhet med flera andra modeller, från vision och affärsidé som bryts ner i strategiska och operativa mål och handlingsplaner. Det unika är att den är framåtsyftande och säkerställer ett utifrån- och- in perspektiv.

Vidare hjälper den användaren att prioritera och effektivisera operativt. Sist men inte minst är den mycket prisvärd och kräver inte heller några dyra integrationer eller konsultinsatser. Det finns helt enkelt inget annat systemstöd på marknaden som kan jämföra sig med GoalEnvision!

Vill du också få rätt saker gjorda och öka ert bolagsvärde? Hör av dig så hjälper vi dig!