Teamutveckling

Ett sammansvetsat och välutvecklat team är det som ger bäst förutsättningar för hög produktivitet, framgång och medarbetar- och kundnöjdhet.

Alla team blir inte framgångsrika och det finns många olika orsaker till det. Vi har effektiva verktyg för att utveckla team och ge information om hur de fungerar. Ett gott teamsamarbete är ju inget som bara händer av sig självt.
Välfungerande team ger positiva och starka synergieffekter. När teamet inte fungerar kan det däremot få motsvarande negativ påverkan och värdet kan snabbt urholkas. Det finns med anda ord allt att vinna på att investera i teamutveckling.

Alltför ofta saknas förmågan och insikten att skapa förutsättningar som behövs för ett högpresterande team. Det händer också att det prioriteras bort till förmån för andra investeringar och akuta ärenden på agenda. Det tycker vi är väldigt dumt för vi vet att teamutveckling är ett av de absolut bästa sätten att förbättra och stärka ert företag och konkurrenskraft.

All teamutveckling fungerar inte. Ofta börjar man i fel ände eller av fel orsak och investeringen kan i värsta fall vara helt bortkastad. För oss är det viktigt att först ta reda på nuläge och vilka utmaningar just ni har och sedan skräddarsy en utvecklingsinsats som passar ert behov och budget .

Därför har vi en stor verktygslåda för teamutveckling (DISC, GDQ, TEAMPRO, TEAM EVALUTOR m fl). Vi säkerställer och garanterar en tids- och kostnadseffektiv insats för er teamutveckling.

Våra metoder för teamutveckling täcker in viktiga förutsättningar för framgångsrika team.

Områden som belyses i vår metod för teamutveckling

Mål

För att ett team ska kunna bli framgångsrikt fullt ut måste det finnas en gemensam målbild som alla i teamet delar.

Processer

Det kan orsaka stor besvikelse och frustration i ett team om de inte får någon vägledning om hur de skall arbeta tillsammans.

Kommunikation

Effektiv kommunikation är en av de viktigaste förutsättningarna för att team ska bli framgångsrika.

Roller och ansvar

Ett team kan bestå av individuellt briljanta människor men ändå vara ineffektivt om det inte finns en bra balans mellan roller och tydliga ansvarsområden.

Relationer/Tillit

Förtroende är en nyckelfaktor och en förutsättning för gott samarbete.

Konflikthantering

Konflikter uppstår ur skillnader mellan människor, samma skillnader som ju faktiskt kan göra team med mångfald långt mer framgångsrika och kreativa än team där alla är lika.

Ledarskap

Vilket ledarskap som tillämpas, beroende på gruppens utvecklingsfas och behov, har i forskning visat sig vara av stor vikt för gruppens prestationer.

Engagemang

Sist men inte minst, engagemang! Om människor inte är motiverade kommer de inte använda sin kompetens och energi fullt ut.

Resultat / feedback

Teamet måste göras medvetet om vilka faktorer som bidrag till framgång och ge vägledning om att det är på rätt väg mot målet

 

Vill du också veta hur ni kan utveckla era team?