Aktuellt

Strategin – ett levande dokument? Strategin kan ses som ett sätt att knyta ihop eller sammanfatta ett antal mål som organisationen har. Men om vi ställde följande frågor till medarbetare och chefer i våra företag och organisationer; Vilka är era mål? Varför har ni mål? Varför...

Att bygga upp förtroende är ett långsiktigt arbete. Skapa en arbetsmiljö där ärlighet, tillhörighet och tillit är grundvalar.  Förtroende är en nyckelfaktor när det gäller att bygga team och samarbete. Medarbetare som litar på varandra är mer benägna att dela information och kreativa idéer Förtroende byggs...